دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳

 
................. ___________________________________________

جمعه ٦ شهریور ،۱۳۸۳

 

هزاران ورزشکار در طول مسابقات صليب کشيدند
ده ها وزنه بردار* قبل از برداشتن وزنه٬ کسی را٬ چيزی را٬ خدايی را صدا کردند
و رضازاده  نوشت و گفت ''يا اباالفضل''
هر چند که ''اباالفضل'' اعتقاد من نيست ولی ذکرش حتی يک گرم هم از وزنه رضازاده  برايم نکاست!!
مطالبی که از بعضی از دوستان آزاديخواه در اين باره خواندم بيشتر در راستای اين تعريف بود:
''انسانها بايد از هرگونه اعتقاد و تعلقی که ما نمی‌پسنديم آزاد باشند''
راستش اين تعريف  آزادي را اصلاْ دوست ندارم!
 

*بيشتر وزنه‌برداران زرد پوست

آيدا

................. ___________________________________________

پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳

 

حسين رضازاده

مقايسه بی بی سی:
هرکول موفق ايرانی در برابر دونده ماراتون ناکام انگليسی

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ