چهارشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٤

 

دنبال يه انجمن دفاع از حقوق انسان می‌گردم کسی سراغ داره؟

دفاع از حقوق زن نه. دفاع از حقوق مرد هم نه. يه جايی که آدمهاش نگاه جنسی نداشته باشن. که زن براشون جنس دوم نباشه. که برای اثبات مظلوميت زنها مردها رو نريزن توی سطل آشغال. سر مردم داد نکشن که خاک بر سرتون شما هيچی حاليتون نيست. با فحش و داد و فرياد و تحقير کردن نخوان دنيا رو قشنگ کنن. بدی زنها رو هم ببينن. مردهای خوب رو هم ببينن. بدی مردها رو هم ببينن. زنهای خوب رو هم ببينن.به کسی برای متفاوت بودنش توهين نکنن. کسی رو به خاطر متفاوت نبودنش تحقير نکنن. راهکار بدن برای بهتر شدن. قدم بردارن برای تموم شدن سختيها  - برای قشنگتر شدن زندگی- برای دوست شدن با همديگه. برای برداشتن نگاه جنسی. با مهربونی. با روی خوش.  لبخند بزنن به زن و به مرد.

کسی سراغ داره؟

 

آيدا

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ