جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٢

توبه نامه

تصویر جنایتکار مربوطه

نزن... الان می نويسم.....

بدينوسيله کليه مطالب پست قبلی رسماً تکذيب می شود. اينجانب آرش د با خواست خود و بی هيچ گونه فشار خارجی اعلام می کنم که تحت تاثير تبليغات امپرياليسم جهانی و با کمک ايادی استکبار طی اقدامی ذلالت بار قصد گمراه نمودن خلق مبارز وبلاگ خوان را داشتم. در همين جا از صميم قلب از کليه خوانندگان و کامنت گذاران عزيز پوزش خالصانه می طلبم و مراتب خدمتگذاری خود را به بنيان گذار و رهبر کبير اين وبلاگ عرض می دارم. اين توبه نامه با خلوص نيت و در سايه ارشادهای دلسوزانه و عالمانه آن والامرتبه نگاشته شده و هيچ ارتباطی به هر گونه گوشت کوب٬ دمپائی يا لنگه کفش ندارد. والسلام

آرش

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ