پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳

 

حسين رضازاده

مقايسه بی بی سی:
هرکول موفق ايرانی در برابر دونده ماراتون ناکام انگليسی

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ