جمعه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٢

از ديد فرشتگان

برای فرشته ها زمين چه شکليه؟ کثيف؟- آرزوی دست نيافتنی؟ -زمين؟ کجا هست؟

شايدم اينجوری

اينا يه سری عکس هوائيه از جاهای معروف دنيا( البته دنيای آمريکائيها)

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ