دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢

خوشخواب

ديروز روزنامه نوشته بود يه دزد رو تو آمريکا دستگير کردن. يارو رفته بوده تو مغازه و روی يکی از تختهای توی مغازه خوابش برده بوده. صبح کارمند مغازه مياد و پليس رو خبر ميکنه. دزد محترم هم اعتراض کرده که:«چرا منو از خواب بيدار کرديد؟»

تبليغ خوبيه برای شرکت سازنده تخت خوابها٬ نه؟

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ