چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢

سه گانه

۱- روزنامه SUN بدنبال چاپ يه نامه جديد که ديانا توی اون گفته بوده برای کشتنش نقشه کشيدن يه مقاله از يه قاتل حرفه ای چاپ کرده که امکان برنامه ريزی شدن تصادف رو بررسی کرده.

۲- پليس انگليس داره از يه بچه ده ساله به خاطر شليک با تفنگ آبپاش به يه خانم بازجوئی ميکنه. خانم هفتاد ساله در اثر اين آبپاشی زمين خورده و سه روز بعد در اثر سکته قلبی فوت کرده.

۳- يه جمله از چرچيل:« دموکراسی غربی بدترين نوع حکومته٬ بدون در نظر گرفتن ساير انواع حکومت»

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ