پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

*در راستای اينکه همه مشکلات  مردم دنيا حل شده و فقط يکی از مشکلات آدمهای قد بلند (از جمله اين آقای ۱۹۸ سانتی متری که هم خونه منه) باقيمانده بود٬ بدينوسيله اعلام ميگردد اين مشکل که همانا مشکل خستگی زانوها در زمان خوابانيدن صندلی رديف جلو در هواپيما ميباشد نيز حل شد.اختراع ِانجمن مدافعين حقوق نشستنِ آدمهای قد بلند را اينجا ببينيد.

آيدا

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ