دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢

آيدا

عشق را سودای تو در سر است و من
بر لب اين دريای هميشه
باران نام تو را
                           به پيشواز نشسته‌ام
و آنک باد زمزمه جويبار زلفانت را
                       بر برگ درختان خانه ام نوشته است
تو را بی سببی دوست دارم

آرش

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ