چهارشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٢

 

*با دوستم که يک دختر ۲۱ ساله عراقيست چند روز پيش -قبل از جريانات دستگيريِ صدام- درباره وضعيت زندگی در عراق حرف ميزديم. دوست من به همراه خانواده اش  ۶و۷ سال پيش به اتريش پناهنده شده‌اند و يک ساليست که ازدواج کرده و آمده انگليس. ميگفت وقتی از عراق آمديم بچه بودم ولی هنوز يادم ميآيد که چقدر وحشتناک بود. می گفت که حرف اول و آخر را صدام و پسرانش ميزدند و هيچ کس جرات اعتراض نداشت . اگر پسرهای صدام با دوستانشان در يک رستوران يا هرجای ديگر دختری را میپسنديدند او را با خود ميبردند و خانواده دختر حق هيچ اعتراضی نداشتند.يکبار زن شوهرداری را پسنديده اند و بدون اينکه به التماسهای او توجه کنند با خودشان برده اند. گفت که يک موردش را خودش ديده و با اينکه آن موقع بچه بوده٬از ترس مخفی شده. راستش اولين بار بود اينها را ميشنيدم و باورکردنش برايم سخت بود.گفت که به نظر او هر چقدر هم در ايران فشار و بی عدالتی باشد باز هم با عراق قابل مقايسه نيست.آخر سر هم گفت که پدرش ايران است و وقتی چشمهای متعجب مرا ديد اضافه کرد که ''اسير'' است . با حالت خاصی پرسيد که من ميدانم که هنوز اسرای عراقی در ايران هستند يا نه. نميدانم چطور شد که جواب مثبت دادم بدون اينکه فکرکنم اين جواب من برايش چقدر اهميت دارد و اصلاْ چرا فکر ميکند من بايد از اين موضوع خبر داشته باشم! گفت که پدرش ارتشی نبوده و فقط برای بازديد رفته بوده جبهه که اسير ميشود ٬ اسير يا چيزی شبيه آن . کسی که هيچ وقت برنميگردد و خانواده اش اميدوارند که اسير است. حالا ميفهمم چرا آن سوال را پرسيد...

*از افکار خصوصی:
مجاهدين يه سری رو ترور کردن. شد "مرگ بر منافق".
بعد جنگ شد برای همين صدام هم به منافقين اضافه شد: "مرگ بر منافقين و صدام".
بعد با انگليس خوب شديم. "مرگ بر انگليس" رو از توش در آورديم.
بعد شوروی منفجر شد. "مرگ بر شوروی" ديگه معنی نميداد.
بعد بنيان گذار انقلاب فوت کرد. "خمينی رهبر" عوض شد.
حالا صدام رو گرفتن و کارش تمومه. مجاهدين هم پشمشون ريخته. چند وقت ديگه "منافقين و صدام" رو از توش در ميارن.
چند وقت ديگه يه دعوای خانگی باعث ميشه "اکبر" هم از "الله" جدا بشه.
شبيه خود انقلاب نيست اين "تکبير"؟

آيدا

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ