جمعه ٥ دی ،۱۳۸٢

chester

موندن پشتِ در سوپرمارکتی که پنج دقيقه پيش تعطيل شده و احتمالاْ دو روز آينده هم تعطيله٬در حاليکه توی خونه چيزی برای خوردن نباشه شروع خوبيست.
 پس :
کريسمس مبارک
سال نو مبارک
تعطيلات خوش بگذره

ظهر رفتيم چستر(chester). دور نيست( ۱۴ مايل ).شهر٬ تاريخی و بسيار زيباست. ديواری که دو هزار سال پيش برای حفاظت از شهر ساخته شده٬هنوز ديدنيست البته کاربرد اصليش را کاملاْ از دست داده٬انگار که در شهر فرو رفته باشد.
وقتی روی ديوار که راه باريک 
زيبايی را برای پياده روی ميسازد راه ميروی حتی ممکن است متوجه نشوی که سنگهای زير پايت روزی ابهت و ارتفاعشان بيشتر از زيباييشان بوده.
هوای مطبوع٬مناظر زيبای رودخانه و درختان و حتی خانه ها ٬يک ظهر دلپذير را برايمان ساخت.چه عيبی دارد که حتی يک فروشگاه باز هم نديديم و خيابانها کاملاْ خلوت بود!! در عوض آرامش به اندازه کافی بود.

 

 

 
 

 


                      پل                                                             قلعه ساخته شده در سال ۱۰۷۰

آيدا

               

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ