شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٢

مهاجران

صندوق‌خونه:
اين قسم خوردن براي وفادار موندن به Her majesty! ملکه اليزابت، داره همه لذت سيتيزن شدن رو ازم مي‌گيره!

بعضی کارها زمانی سختيشون واقعاْ حس می‌شه که به انجامش نزديک‌تر می‌شيم.

آيدا

................. ___________________________________________

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]


کاريکاتورهای آرش آرشيو
پست الكترونيكمی خوانيمفروغ
نسیم جنوب
پرشين‌بلاگ