درود بر سيم آخر

چون خواننده وبلاگمان هستيد و بهتان اطمينان دارم٬ به شما می‌گويم! فقط لطف کنيد تا زمانی که وقتش نشده صدايش را درنياوريد چون ممکن است با علنی شدن جريان همه چيز به هم بخورد. نمی‌دانم از کجا شروع کنم. راستش من دارم خودم را آماده می‌کنم که حکومت ايران را به دست بگيرم. از ديشب تا حالا دارم در موردش فکر می‌کنم و می‌بينم اگر همه چيز خوب پيش برود اصلاْ هدف دور از ذهنی نيست. اين نقشه وقتی به ذهنم رسيد که به پروژه ''سيم آخر'' خوب فکر کردم. ديدم اکثر نظرهايی که در رابطه با انتخابات داده می‌شود اينست که بياييد به ''سيم آخر'' بزنيم. هيچ کس حتی در مورد يک قدم بعد از سيم آخر حرفی نمی‌زند. من هم زرنگی کردم و در مورد بعدش فکر کردم و اينطوری بود که تصميمم را گرفتم. ديدم هيچ کس بهتر از خودم برای حکومت مناسب نيست. البته ديکتاتور نيستم و از اين به بعدش را با هم فکری و مشورت با شما پيش می‌روم.
قبلاْ فکر می‌کردم مردم بيشتر دوست دارند اصلاح طلبان قدرت را به دست بگيرند ولی الان می‌بينم آنچنان از اصلاح طلبان و احزاب داخلی روی‌گردان شده‌اند و آنها را زير پايشان له می‌کنند که معلوم است ديگر قصد روی کار آوردنشانرا ندارند. حکومت فعلی و ولايتی‌ها هم که اصلاْ اسمشان را هم نمی‌شود آورد. دو انتخاب باقی می‌ماند يکی افراد و گروههايی که خارج از ايران فعال هستند و ديگری سوپرمن. در مورد گروههايی که خارج هستند که چند مسئله هست: يکی اينکه هيچ‌کدامشان طرفداران زيادی در بين مردم ندارند و با توجه به اينکه تا حالا وقت کافی برای جذب مردم داشته‌اند٬ ديگر  اميد زيادی نيست. بعضی از اين گروهها ايده‌آليست هستند يا ايدئولوژی خودشان را دارند ولی چون هر گروه مردم ايران ايده‌های خاص خودشان را دارند به هر حال تعداد طرفداران هر کدام از افراد يا گروهها از حد خاصی بالاتر نمی‌رود. در مورد ائتلافشان هم٬ اکثر اينها از نظر عقيدتی و رفتاری کاملاْ با هم در تضاد هستند و تنها وجه اشتراکشان دوری از ايران و مخالفت با جمهوری اسلاميست٬ بنابراين وقتی به ايران برسند و جمهوری اسلامی هم در کار نباشد خيلی بعيد است که بتوانند با هم سازش کنند. نمونه‌های جنگ و جدالشان را در همين وبلاگستان و قبل از رسيدن به سيم آخر هم می‌شود ديد. در ضمن اين گروهها به طور کلی با سازش کردن مخالفند و به همين دليل اصلاح طلبان را زير سوال می‌برند چون معتقدند به جای جنگيدن و کنار زدن راستی ها٬ دارند با ملايمت و سازش با آنها رفتار می‌کنند. تازه به فرض اينکه توانايی سازش را به طور کامل داشته باشند بايد اول فکری به حال روی کار آمدن ائتلاف و جلب رای مردم بکنند. هيچ معلوم نيست کسی که طرفدار* و مخالف + است٬ به ائتلاف اين‌دو رای بدهد. خوب پس با توجه به دور بودن افکار و عقايد اينها از شرايط فعلی ايران و عدم شناخت کافی مردم از آنها و احتمال ضعيف به نتيجه رسيدن سازششان و حمايت مردم٬ اين مورد هم کمرنگ می‌شود. می‌ماند سوپرمن. تا ديشب اصلاْ يادم به سوپرمن نبود يکی از وبلاگرها اسمش را آورده بود. ولی نمی‌دانم که سوپرمن اصلاْ اسم ايران را تا به حال شنيده يا نه! و اگر ايران را بشناسد و همه خوب و بدش را هم بداند و بخواهد برای عمليات نجات به ايران برود مردم به او اطمينان می‌کنند؟ درست است که بازيگر است و ممکن است بتواند خوب خودش را معرفی کند ولی ناجی بودن يک حرف است و جلب کردن مردم حرف ديگر. قسمت اول فکرهايی که کردم اين بود. درواقع تا اينجا به اين نتيجه رسيدم که اگر سيم آخری در کار باشد گزينه‌ای که حداقل بتواند تعداد قابل توجهی از رای‌ها را جلب کند نيست!!! ديدم مردم حداقل در يک چيز توافق نظر دارند و آن اينکه سيم آخر يعنی برگزاری رفراندوم. وقتی من که از ۹۰٪ دوستان و آشنايانی که در ايران دارم فضولتر هستم  و اين باعث می‌شود که به همه جا سرک بکشم و خبر جمع کنم و از نظر خيلی از آنها به اندازه کافی هم بيکار هستم که به اين مسائل فکر کنم٬ گزينه‌ای  برای انتخاب کردن در رفراندوم ندارم پس خدا به داد بقيه برسد. شما فقط شيوه تحليل کردن من که ۴ کلاس سواد دارم و حداقل به خودم زحمت نگاه کردن به دور و برم را می‌دهم را ببينيد و حساب کار بقيه را بکنيد. خلاصه اينکه تصميم گرفتم با لباس سوپرمن خودم را معرفی کنم. با توجه به اينکه سوپرمن فارسی بلد نيست هم شانس من بيشتر می‌شود. می‌دانم که شما خواننده‌های عزيز هم به من رای می‌دهيد. فقط لطفاْ منتظر باشيد هر وقت وقتش شد بهتان اشاره می‌کنم تا به اقوام و آشنايانتان سفارشم را بکنيد. درست است که من تا حالا خودم و برنامه‌هايم را معرفی نکرده‌ام ولی باور کنيد آزادی و عدالت را بر بالهای کبوتر٬ نه! نه! ببخشيد بر بالهای خودم٬ برای ايرانيان به ارمغان می‌آورم.در زندانها را هم باز می‌کنم. فقط در مورد کسانی که الان آزاد هستند و دارند زير دست و پای مردم له می‌شوند از شما خواننده‌های عزيز مشورت می‌خواهم. تعدادشان خيلی زياد است.اگر بگويم اينها را آزاد می‌گذارم بيشتر با شعارهای تبليغاتی‌ام در رابطه با آزاد انديشی هماهنگی دارد٬ اگر بگويم اينها را زندانی يا تبعيد يا عزل می‌کنم٬ رای مخالفانشان را جلب کرده‌ام يعنی در مجموع رای بيشتری جلب میشود. البته يک چيز ديگر هم هست٬ اگر حکومتی‌ها و دولتی ها٬ نماينده ها٬ عوامل دولت٬ احزاب مختلف داخلی و اصلاح طلبها و طرفدارانشان و همه خانواده ها و دوست و آشناهايشان را محاسبه کنيم ممکن است بيشتر از نصف جمعيت ايران باشند!!  پس من چه کنم؟ نظر شما را می‌پرسم خوانندگان عزيز!
به هر حال جوابی برای اين سوال پيدا می‌کنم. حالا که فکرش را می‌کنم می‌بينم پروژه سيم آخر هم بد نيست. حداقل روی کار آمدن من را تضمين می‌کند. وقتی توانستم ثابت کنم که بعدش خودم حکومت را در دست می‌گيرم ازش خوشم آمد.می‌دانم که کسانی که در حال حاضر در حزبها و گروههای مخالف حکومت با عنوان دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی فعال هستند يا در داخل و خارج ايران اين گروهها را بعنوان جايگزين انتخاب کرده‌اند به هر حال از پروژه سيم آخر حمايت می‌کنند. فعالين داخلی که تقريباْ همگی با اين پروژه مخالفند. فقط يک چيز را بگويم اگر خدای نکرده زبانم لال مردم به طور کامل از آن حمايت نکردند و در نتيجه من هم نتوانستم به حکومت برسم (گريه نکنيد به هر حال چيزی که مهم است تصميم مردم است. من جام زهر را می‌نوشم و واقعيت را می‌پذيرم)٬ يادتان باشد که در آنصورت چون حس فضولی و شدت بيکاری‌ام نمی‌گذارد آرام بنشينم٬ باز هم از اصلاحات و اصلاح طلبی٬ هر چند که خيلی کند پيش برود حمايت می‌کنم.

پی نوشت۱: بی‌تابی نکنيد! برنامه های تبليغاتی ام را به زودی اعلام می‌کنم. يادتان باشد که اين برنامه ها تا قبل از اجرای پروژه سيم آخر مخفی هستند و نبايد به کسی بگوييد. بعد از اجرای پروژه علنی می‌شوند.  تا آن زمان همه با هم: درود بر سيم آخر

پی‌نوشت۲:اگر به شيوه اثبات من برای اينکه حتماْ پيروز می‌شوم اعتراض داريد٬ لطفاْ يکبار ديگر متن را بخوانيد٬ جوابتان را همينجا داده‌ام.

آيدا

/ 21 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ابوذر صغيری

سلام............. سوپر من هم اگر بياد و در متن و بطن کنشها و برخورد های سياسی ايران قرار بگيره . جا ميزنه و ميدون خالی ميکنه!

دنیای یک ایرانی

سلام.احوال شما؟ :) راستش من تازگی ها کامنتی تو وبلاگ حدر نذاشتم با اون موضوعی که شما فرموديد. فقط يک بار برای اون لينک حدر به يکی از وبلاگها که در مورد عکسی شرح داده بود يک کامنت گذاشتم. آيدا جان! من اصلا با حضور بيگانگان و يا چطور بگم از اين که بيگانه ها برای ما تصميم بگيرند و بخواند ما را مثلا نجات بدندو اين چيزها مخالفم و نه فقط من که خيلی ها اينجور فکر می کنند. در ثانی در مورد اون چيزی که من تو وبلاگم نوشته بودم نظر من اين بود که خب بين بد و بدتر بهترين راه همون انتخاب بد هستش! يعنی در موقعيت کنونی اصلاح طلب ها! :) خب؟ اما راستش اينها در بيشتر مواقع بی خاصيت بودند. درسته که گروه مخالف با وجود اينکه در اقليت بودند و در عين حال ابزارهای مهم قدرت دست اونها بود ولی اينها يعنی اصلاح طلب ها که ۳۰ ميليون رای داشتند و اين تعداد طرفدار .از مهمترين پشتوانه خودشون که مردم بودند استفاده نکردند.

دنیای یک ایرانی

در ضمن فکر کنم بحث و سوال شما مربوط باشه به کامنتی که احيانا به اسم من تو وبلاگ حدر داده شده! نه؟ :) به هر حال آيدا جان! در حال حاضر بهتر از اصلاح طلبان چيزی وجود ندارد به شرطی که از اين بی خاصيتی و تنبل بازی دست بردارند و به خودشون بياند! :)

Arash

من قول ميدم اگه شورای نگهبان ردت نکرد ، بهت رای بدم!. پی نوشت : تو پروژه سيم آخر رای نيست راستی ، ها؟ پی نوشت ۲ : بی زحمت منم بشم رئيس سازمان صدا سيما راديو *تلوزيون* بعدی؟ پي نوشت ۳ : يه حقوق مقوقی هم باس ما رديف کنين ديگه جان نثاريم (:

banoo

آيدا حون من وزارت بست و تلفن و تلگراف ميخوام فکر کنم الانا شده فن آوری و#¤%""!

soghoote57

سلام آيدا جان تو رو خدا اگه به حکومت رسيدي..... ديکتاتور نشو........... شما هم به من سر بزنيد ما که هميشه مطالب شما رو می خونيم ولی شما................... منتظرم نظر بديد در ضمن من شمارو می شناسم بخصوص اشکان . ۱۹ سالم فقط از اشکان سی دی می گيرم... خواهرم هم ما رو ميشناسه...... اينها رو گفتم شايد به هم سر بزنيد......من تازه کارم تازه شروع کردم....

roya

سلام صاحبخونه ها. چرا ازتون خبری نيست.

rezvan

سلام آیدا جان . خیلی جالب بود . شما میونه ات با درس هندسه چطوره ؟ امیدوارم موفق بشی . کمک خواستی ما در خدمتیم ! شاد باشی و پاینده ... .

Arash

پروژه سيم آخر مث اينکه دردسر درس کرد، پيدا نيستيد! پی نوشت : حتمنی مشغول رتق و فتق امور انتخابات!!

Mona

hade aghal dastemoon keh be to mireseh. ageh mikahy hokomaat ro dast begiri ,,bayad ghablesh koli taahod bedi bad bet ray midim:)