مرانو

قسمت دوم سفرنامه رو امروز مينويسم هنوز خيلی دير نشده04.gif

مرانو يه شهر کوچيکه در شمال ايتاليا٬ توی کوههای معروف آلپ. ديدن کوههای آلپ که از سالهای دبستان تو کتابهامون بوده خيلی جالب بود. ايتاليائيها قلعه های قديميشون رو طی يک اقدام جالب شبها با نورافکن روشن ميکنن. با توجه به اينکه هر ده يا پونزده کيلومتر يه قلعه دارن شبها زيبائی کوهها دو برابر ميشه.

شهر کوچک آلپی برای من که اولين بار بود اين مدل زندگی رو ميديدم(آيدا قبلا يه بار اينجا اومده بود) خيلی جالب بود. خونه های شيروونی دار چند طبقه که از بالای کوه شروع ميشدن و طبقه طبقه پائين ميومدن تا توی دامنه يه دهکده يا شهر کوچک رو بسازن. و همه جا پس زمينه تصوير رو قله های سر بفلک کشيده ای تشکيل ميداد که قله اشون از برف پوشيده شده. مرانو يه پيست اسکی معروف هم داره. که ما يه سر تا دم درش رفتيم. نيم ساعت تو جاده های کوهستانی رو به بالا حرکت کرديم تا رسيديم به محلی که بايد تازه سوار کابين ميشديم که بريم بالا. برای کسی که از بلندی ميترسه همينقدش بس بود. نکته جالبش اين بود که پائين که ميخواستيم سوار ماشين بشيم گرممون بود ولی وقتی که از ماشين پياده شديم از سرما می لرزيديم.

با يه پيست اسکی طبيعتا اکثر مسافرای مرانو آدمهائی هستند که برای اسکی ميان و پولدار هستن. به همين دليل هتلها و مغازه های مرانو هم مطابق بودجه پولدارها ساخته شده- البته ما هتل نبوديم خونه عموی آيدا بوديم. زن عموی آيدا ايتاليائيه و فارسی رو خيلی شيرين صحبت می کنه. اين چند روز خونه اونا اين قدر شرابها و غذاهای خوشمزه ايتاليائی خورديم که لباسهامون برامون تنگ شد و حالا بايد رژيم بگيريم و تقاس پس بديم.

از روزی که وارد ايتاليا شديم ما هر روز حداقل يه بستنی می خورديم. ولی خوشمزه ترين بستنيمون رو تو مرانو خورديم. يعنی چند روز اول چندجا بستنی خورديم ولی گراتزيلا(زن عموی آيدا) می گفت اينائی که می خورين خوب نيست. من و آيدا هم با خودمون می گفتيم مگه چقدر فرق ميکنه٬ بستنيه ديگه. ولی وقتی آخرش يه روز رفتيم و بستنی رو خورديم فهميديم چقدر در اشتباه بوديم. اگه رفتين مرانو حتما بستنی سابينه رو بخوريد.

پس نوشت: آيدا ميگه چون قبلا نوشته من ديگه تکراری ننويسم ولی من فکر ميکنم من سفرمون رو از ديد خودم بيان ميکنم پس تکراری نيست.

/ 2 نظر / 14 بازدید
لينا

ولی مثل بستنی های اهواز نمی شه که از شیر گاومیش درست میکنند اگر امديد اينجا يک بستنی مهمان من.