کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ

اين متن ترانه «در کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ» است که يکی از ترانه های متن فيلم «آه برادر کجائي» هست:

در کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ
اثر: هری مک کلينتوک

يه عصر در حاليکه خورشيد پائين می رفت
و جنگل تو آتیش می سوخت
از جاده دوره‌گردی قدم زنان رسيد
و گفت:‌ پسرها٬ من ديگه بر نمی‌گردم
به سرزمينی دوردست ميرم
در کنار فواره‌های بلور
پس با من بيايد٬ می ريم و می بينيم
کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ رو

تو کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ
سرزمينی هست که روشنه و زيبا
و روی بوته‌ها پول در ميآد
و تو می تونی هر شب بخوابی
واگنهای بار هميشه خاليه
و خورشيد هر روز می تابه
و پرنده‌ها و زنبورها
و درختهای سيگار
چشمه‌های ليموناد
جائی که پرنده آبی می‌خونه
تو کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ

تو کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ
همه پليسها پاهای چوبی دارن
و دندانهای سگها همه لاستيکیه
و مرغها تخم آب پز عسلی می ذارن
درختهای مزرعه داران پر از ميوه‌ست
و اسطبلها پر از کاه
آه من بايد برم
جائی که برف نيست
جائی که باران نمی‌آد
باد نمی‌وزه
تو کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ

تو کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ
هيچوقت جورابهات رو عوض نمی کنی
و جوهای کوچک الکل
از صخره ها چکه چکه می‌آد
ترمزبانها بايدکلاهشون رو کج بذارن
و گاوهای راه‌آهن کور هستن
درياچه‌های تاس کباب هست
و ويسکی هم
می‌تونی دور تا دور پارو بزنی
توی يه قايق بزرگ
تو کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ

تو کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ
زندانها از حلبی ساخته شدن
و می تونی فورا ازشون خارج بشی
به محض اينکه بری تو
بيل دسته کوتاه وجود نداره
نه تيشه٬ نه اره و نه کلنگ
من بايد بمونم
جائی که تمام روز رو می خوابی
جائيکه اون نخاله رو دار می زنن
که کار رو اختراع کرد
در کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ
....
همه شما رو پائيز آينده ميبينم
تو کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ

Artist: Harry McClintock
Song: In the Big Rock Candy Mountains

One evening as the sun went down
And the jungle fires were burning,
Down the track came a hobo hiking,
And he said, "Boys, I'm not turning
I'm headed for a land that's far away
Besides the crystal fountains
So come with me, we'll go and see
The Big Rock Candy Mountains

In the Big Rock Candy Mountains,
There's a land that's fair and bright,
Where the handouts grow on bushes
And you sleep out every night.
Where the boxcars all are empty
And the sun shines every day
And the birds and the bees
And the cigarette trees
The lemonade springs
Where the bluebird sings
In the Big Rock Candy Mountains.

In the Big Rock Candy Mountains
All the cops have wooden legs
And the bulldogs all have rubber teeth
And the hens lay soft-boiled eggs
The farmers' trees are full of fruit
And the barns are full of hay
Oh I'm bound to go
Where there ain't no snow
Where the rain don't fall
The winds don't blow
In the Big Rock Candy Mountains.

In the Big Rock Candy Mountains
You never change your socks
And the little streams of alcohol
Come trickling down the rocks
The brakemen have to tip their hats
And the railway bulls are blind
There's a lake of stew
And of whiskey too
You can paddle all around it
In a big canoe
In the Big Rock Candy Mountains

In the Big Rock Candy Mountains,
The jails are made of tin.
And you can walk right out again,
As soon as you are in.
There ain't no short-handled shovels,
No axes, saws nor picks,
I'm bound to stay
Where you sleep all day,
Where they hung the jerk
That invented work
In the Big Rock Candy Mountains.
....
I'll see you all this coming fall
In the Big Rock Candy Mountains

سوال:در کوههای آب نبات صخره‌ای بزرگ وبلاگ نويسی چطوريه؟

آرش

/ 6 نظر / 16 بازدید
Alireza

نوشته ای از شما در س و صخره خواندم که اینجا ا وصل شد و باعث شد خط خطی کنم.جالبه

آرش

من عاشق اين فيلمم.

سهيل

از فيلمهای مورد علاقمه. از خواندن شعر آهنگ خيلی لذت بردم. مرسی از حسن انتخاب و از ترجمه

قهوه چی !

ميخواستم در جواب يکی از آهنگهای جواد يساری را بنويسم.....ولی بعد بی خيال شدم!!!

پدرام

فيلم بسيار زيبايی بود و با خواندن اين متن شعر بيشتر از فيلم خوشم اومد!!!