زير درخت گيلاس

زير  درخت گيلاس يه تيکه کاغذ افتاده٬ روش يه نفر طرحی از يه چشم سياه کشيده. دورتر کنار آبی که رو به دريا ميره سنگی نشسته که روش عکس يه قلب تير خورده رو با يه سنگ دیگه کندن. از دورتر صدای يه قمری مياد و سکوت رو هم ميزنه. هر از گاهی دو تا سينه سرخ از اونور ميان رو شاخه ها نفسی ميگيرن و می پرن.

شاخه های درخت تو نسيم آروم می رقصن و شاخه ها رو بالا پائين می کنن. ريشه های درخت يکی دو جا از خاک زدن بيرون و بعد با يه پيچ دوباره برگشتن تو. کنار يکی از ريشه ها گل شقايقی سرشو بالا آورده و داره شما رو نيگاه می کنه.

/ 0 نظر / 12 بازدید