يادها

ای ميلت رسيد.همين الان.  اسمتو که روی صفحه مانيتور ديدم٬قلبم ريخت پايين.چند وقته نديدمت؟چقدر دلم برات تنگ شده! وقتی فهميدم ميلی که ياهو برام فرستاده مال توِ يه دفعه همه چی يادم اومد.گذشته ها.اولين بار که ديدمت. اولين بار که بهم تلفن زدی. اولين بار که چت کرديم. اولين باری که دلم لرزيد.همه چی داره خاطره ميشه.دارم سعی ميکنم تجسمت کنم.رنگ چشمات رو.حالت موهات رو.ته ريشت رو که تقريباْ هميشگيه. گونه هات رو که بعضی وقتها يه چال روش ميبينم که هيچوقت نفهميدم همه ميبينش يا فقط من.ميبينی! همه چی يادم هست ولی ديدنِ خودت يه چيزِ ديگه ست.دارم  فکر ميکنم که الان کجايی! با کی داری حرف ميزنی! دست کی تو دستته! حسوديم شد.به کسی که شايد الان ... هنوز دارم اسمت رو نگاه ميکنم رو صفحه.حالا يه پاکت نامه کوچولو هم اومده اون پايين که يعنی اين نامه رو تو برام فرستادی.يه نامه کوتاه٬ فوقش يک کيلو بايت. مدتيه که ديگه بيشتر از اين نمينويسی. هر چند همين هم بعضی وقتها غافلگيرم ميکنه و ذوق زده. يادِ اون وقتها می افتم که ای ميلهات سنگين بودن. کلی حرف توش بود. نقاشی . يا حتی شعرهای عاشقانه. يادش به خير.زندگی همينه ديگه. هر روز يه جوره.هر روز يه رنگه. وقتی کليک ميکنم رو اون نامه کوچولوه که بخونمش٬ هنوز قلبم تند ميزنه. نوشتی:

?pop idol mibini
.hanooz ax nagereftam

می کشمت آرش!!!تو که بلاخره پات ميرسه خونه. وای به حالت اگه عکس نگرفته باشی. 

آيدا

/ 3 نظر / 12 بازدید
جارچي

جالب مي نويسيد. هر دو . اميدوارم موفق باشيد.

salam be maa ham sar bezanin