گرفتيمش!!

دو ساعت است که خبر دستگيری صدام داده شده.نيروهای آمريکايی بعد از دريافت يک گزارش او را با ريش بلند در حاليکه در يک دخمه به عمق ۶فوت زير زمين خودش را حبس کرده بوده و پشت در با آجر و گل مسدود شده بوده دستگير می‌کنند.

اولين جمله ای که توسط برمر مسئول آمريکاييِ‌حکومت عراق در اولين کنفرانس خبری که در اين رابطه در عراق تشکيل شدگفته شد اين بود:

Ladies and gentlemen, we got him

که آدم را ياد کلانترهای فيلمهای وسترن می انداخت.ظاهراْ هويت صدام با آزمايش DNA تاييد شده و جای شک و ترديد و يا تکذيب احتمالی باقی نمی ماند.

صدام در زمان دستگيری(با ريش) و بعد از تراشيدن ريش

لينکهای مربوطه:

صدام حسين دستگير شد
جشن و پايکوبی در شهرهای عراق
خبرگزاری ايسنا
 

حاشيه:
-تلوزيون تصاوير اولين عکس العملهای مردم را در حاليکه شليک هوايی ميکردند نشان ميداد
-زمانيکه اولين تصواير صدام پس از دستگيری در کنفرانس خبری نمايش داده شد خبر نگاران و حضار شديداْ هيجان زده شدند و با کف زدن شديد و شعار دادن خوشحالی خود را نشان دادند. چند لحظه بعد صدای گريه شديد چند نفر روی فيلم کنفرانس شنيده ميشد(احتمالاْ به ياد جنايتهايش افتاده بودند)

آيدا و آرش
خبرگزاری رانکورن-انگليس

/ 5 نظر / 15 بازدید
bahareh va reza

salam tabrikate samimaneh be monasebat eftetahe khabargozari runcorn.

شاهان و سارا

سلام. بالاخره بعد از سالها كه از دست اين جنايتكار تمام همكيش و هموطنانمون در عذاب بودن امروز طعم ديگري رو چشيديم. كاش بودي و ميديدي مردم چه شوقي داشتن و دارن. موفق باشي

صغیری(وبلاگ بوشهر)

سلام................ البته اگر اين آزمايش ها را آمريکايی ها انجام داده باشند و هيچ ناظر ديگری نداشته باشند چندان مورد اعتبار نيست ولی خدا کند واقعاْ اين جنايتکار دستگير شده باشد و به سزای اعمال ننگينش برسد.

مهستا

سلام حالا که دستگيرش کردين هدف بعدی کجاست؟

سهيل

باشد تا ديگران عبرت گيرند!